Художник Забалухин Юрий

 • Забалухин Юрий

  Картина Валуны

  8 500 ₽

 • Забалухин Юрий

  Картина Волга

  8 500 ₽

 • Забалухин Юрий

  Картина Волга у Подгор

  8 500 ₽

 • Забалухин Юрий

  Картина Грибы

  8 500 ₽

 • Забалухин Юрий

  Картина Домик в лесу

  8 500 ₽

 • Забалухин Юрий

  Картина Зима

  8 500 ₽

 • Забалухин Юрий

  Картина Зима в городе

  8 500 ₽

 • Забалухин Юрий

  Картина Летний день

  8 500 ₽

 • Забалухин Юрий

  Картина Натюрморт с глухарем

  8 500 ₽

 • Забалухин Юрий

  Картина Натюрморт с карасями

  8 500 ₽

 • Забалухин Юрий

  Картина Озеро Севан

  8 500 ₽

 • Забалухин Юрий

  Картина Присад на реке Иргиз

  8 500 ₽

 • Забалухин Юрий

  Картина Речка

  8 500 ₽

 • Забалухин Юрий

  Картина Роща

  8 500 ₽

 • Забалухин Юрий

  Картина Самара в начале

  8 500 ₽